Ontstaan

De “Deireleire Fieste” zijn een feestcomité dat als feitelijke vereniging fungeert onder de VZW Parochiale Werken St.-Donatus Dorne. Onder impuls van Pastoor Goossens zijn wij opgestart in 1994 en vierden we op 12 – 13 en 14 juli 2019 ons 25-jarig bestaan.

Het doel is om op een gezonde manier geld bij elkaar te krijgen om de grootste noden die in onze kleine parochiegemeenschap de kop opsteken, te helpen oplossen.

Het eerste grote project dat we samen met de vele verenigingen van Dorne gerealiseerd hebben, is de verbouwing en inrichting van de oude jongensschool tot een volwaardige jeugdaccommodatie, waarin onder andere het jeugdhuis “De Kick” onderdak heeft. Verder hebben we een flinke financiële injectie gegeven aan de educatieve tuin van het lager basisonderwijs en heeft “Dorne een rozendorp” ook onze steun genoten. Elk jaar in december steunen wij ziekenzorg om alle bejaarden en zieken een kerstpakket te kunnen bezorgen. Tevens verlenen wij sinds enkele jaren onze medewerking om elk jaar één project dat de lagere school ten goede komt, te steunen : nieuw klasmeubilair voor de kleuterklassen, digitale borden voor de lagere school, enz…

Gelukkig mogen we ieder jaar opnieuw rekenen op de medewerking van een groot aantal verenigingen en een aantal belangeloze medewerkers om de vele bezoekers op de feesten te kunnen verwelkomen.
Elk jaar trachten wij dan ook een gevarieerd programma in elkaar te steken waarin zowel klein als groot, jong en oud, sportieveling of levensgenieter hun gading kunnen vinden. Wij gaan er dan ook prat op gestart te zijn als “DORPSFEEST” en hopen die traditie na 25 jaar nog steeds te kunnen voortzetten.

Zolang er nog noden blijken te zijn in onze gemeenschap, gaan wij tot één ieders tevredenheid verder met de inrichting van ons jaarlijks 3-daags dorpsfeest op het welbekende traditionele 2de weekend van juli.

Reacties zijn gesloten.